Regulamin dla narciarzy

korzystających z wyciągów Mikrostacji Sportów Zimowych Łysa Góra - Dziwiszów

PRAWA PASAŻERA

1. Korzystanie z przejazdów wyciągami w dniu sprzedaży biletów.
2. Kontynuowanie przejazdu w dowolnie wybranych godzinach jazdy wyciągów.
3. Żądanie przedłużenia ważności biletu lub zwrotu pieniędzy w przypadku niemożności kontynuowania jazdy wyciągami przez okres 2 godzin (dotyczy awarii urządzeń).
4. Wybór rodzaju biletu zgodnie z cennikiem mikrostacji.
5. Zgłaszanie uwag i spostrzeżeń pracownikom mikrostacji.

OBOWIĄZKI PASAŻERA

1. Posiadanie ważnego biletu.
2. Każdorazowo przed podjazdem podać bilet do skasowania obsłudze wyciągu i zachować go do kontroli.
3. Bilet wykorzystywać w dniu datowania. Niewykorzystany traci ważność.
4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
5. Powiadamianie obsługi wyciągu w przypadku łamania przepisów przez innych narciarzy.
6. Stosowanie się do zarządzeń porządkowych i pouczeń obsługi.
7. Na żądanie organów kontroli okazywać ważny bilet oraz dowód osobisty (lub inny dokument stwierdzający tożsamość).

ZAKAZY

Podczas korzystania z wyciągów bądź przebywania w zasięgu urządzeń (podpory, ruchome elementy, tor podjazdu itp.) zabrania się kategorycznie:

1. Wczepiania się i wyczepiania z wyciągów poza peronem.
2. Zmian pozycji w czasie jazdy wyciągiem.
3. Kołysania lub huśtania zaczepem i liną nośną.
4. Podjeżdżania slalomem.
5. Przekładania orczyka między nogami (ten punkt dotyczy jazdy na orczyku dwuosobowym).
6. Hałasowania i głośnych krzyków.
7. Wykonywania wszelkich gwałtownych ruchów w rodzaju: podskoki, przysiady, sięganie, dotykanie podpór wyciągu i urządzeń lub drzew rękami czy kijkami narciarskimi.
8. Przewożenia dzieci między kolanami.
9. Podchodzenia piechotą lub na nartach trasą podjazdu wyciągiem lub w bezpośredniej jej bliskości.
10. Wchodzenia na podpory.
11. Zjeżdżania trasą podjazdu wyciągiem czy w bezpośrednim jej sąsiedztwie oraz przecinania tej trasy.
12. Palenia papierosów, lub używania ognia do innych celów.

RADY DLA NARCIARZY

Przed zakupem zapoznaj się z cennikiem obowiązującym w dni powszednie i święta. Wybór rodzaju biletu zależy tylko od Ciebie.
W mikrostacji obowiązują bilety zakupione w kasach: nr 1 (przy dolnych stacjach wyciągów) i nr 2 (przy górnych stacjach wyciągów). Każdy bilet jest ważny tylko w dniu zakupu.
W czasie awarii wyciągów dostosuj się do zaleceń pracowników mikrostacji.
W przypadku konieczności przecięcia trasy wyciągu (na przykład kiedy brakuje śniegu na drugiej nartostradzie) w miejscu wyznaczonym przez obsługę mikrostacji, tylko w okolicy dolnej i górnej stacji - piechotą lub na nartach - należy bezwzględnie zatrzymać się, ocenić odległość od podjeżdżającego narciarza i dopiero wtedy ostrożnie przejść lub przejechać.
Przestrzegaj regulaminów, w przeciwnym razie możesz spowodować wypadek i utratę swojego zdrowia lub innego narciarza, czy nawet trwałe kalectwo lub śmierć.
Przeczytaj i stosuj w praktyce Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - przepisy ściśle określające sposoby bezpiecznego poruszania się po nartostradach. (do ściągnięcia - 28 KB)
Copyright © Michał Rażniewski
Wszelkie prawa zastrzeżone

Pogoda
TV Aesculap
Wiadomości


Działy
 
 

Menu główne

 
Strona główna
Działalność
Łysa Góra
Klub - info
Kontakt
Historia
Galeria
Lato
Sport
Artykuły
Jelenia Góra
TV Aesculap
Autor witryny
T. S. Rażniewscy
Linki
 

Łysa Góra

 
Dekalog narciarza
Trasy i wyciągi
Ceny biletów
Nauka jazdy
Pogoda
Lato
Dojazd
Jazda konna
Bar Łysa Góra
Baza hotelowa
Napisano o nas
Trasy rowerowe
Łysogórki MTB
 

Nasi Partnerzy

 
SITN


Bezpieczny stok
PSNIT
Gmina Jeżów Sudecki
UM Jelenia Góra