Kongres IVSI Zakopane

24.02-03.03.2001. Uczestnicy naszej szkoły narciarskiej zostali zaproszeni do udziału w Kongresie IVSI Zakopane 2001. Nasz Demo-Team liczył 38 osób + 5 towarzyszących. Jeleniogórzanie zaprezentowali się na stokach Szymoszkowej (gdzie odbywało się to spotkanie instruktorów z całego świata) znakomicie. W niedzielę, w polskim dniu pokazów brały jeszcze udział inne Demo-Teamy. Także: gospodarze instruktorzy ze szkoły narciarskiej Tatry-Ski, Malty-Ski z Poznania, Le-Ski z Wrocławia oraz ATOMIC Funcarving Demo Team Poland. Otwarcie kongresu odbyło się nieopodal Hotelu Kasprowy. Brały w nim udział wszystkie ekipy uczestniczące w pokazach a także goście i licznie zgromadzona publiczność.

Goście z zagranicy występowali w kolejnych dniach trwania kongresu. Oprócz pokazów zorganizowano warsztaty dla instruktorów zwane workshopami - podczas których wymieniano doświadczenia w nauczaniu narciarstwa, przeprowadzono międzynarodowe zawody instruktorów. Ale przede wszystkim codziennie odbywały się wykłady z zakresu: teorii narciarstwa, bezpieczeństwa w górach, organizacji narciarstwa, metodyki, wykorzystania nowoczesnych technik audio-wizualnych w nauczaniu. Poważną rolę odegrali na kongresie polscy prelegenci. I tak między innymi: pracę pod tytułem: "Instruktor narciarstwa jako nauczyciel nie tylko czynności ruchowych" zaprezentowała Ewa Powolny - Wyszkowska (współautorem jest Maciej Powolny), swoje "Multimedia w nauczaniu narciarstwa" przedstawił poglądowo, ze swadą i humorem Tadeusz Gospodarek. Jacek Gracz miał ciekawy wykład pt. "Wzmocnienia psychiczne w nauczaniu narciarstwa" a nestor polskiego narciarstwa Andrzej Ziemilski w swojej pracy "Pewniaki, które przestały być pewniakami" dowcipnie opowiedział o przemijaniu technik i mód narciarskich.

Zgodnie z najnowszymi trendami techniki jazdy na nartach sporo mówiono o carvingu. Delegacja Austriacka przywiozła ze sobą na kongres nowy film pt. "Carvingowe emocje" o tej technice; oczywiście odbyła się projekcja w hotelu Kasprowy. Film zaprezentował osobiście jego autor: Fritz Waldherr. Jeszcze kilka zdań na temat kongresów narciarstwa (cytuję tu słowa instruktora wykładowcy PZN - profesora Kazimierza Chojnackiego).

"...Kongresy INTERSKI stanowią najbardziej autorytatywne forum wymiany myśli i demonstrowania umiejętności dotyczących nauki jazdy na nartach. Poruszano na niech aspekty techniczne i metodyczne, dążąc do ujednolicenia stylu jazdy, co nie było łatwym zadaniem, z uwagi na trudności w uzyskaniu konsensusu, poszczególnych szkół narodowych, preferujących na ogół wlasne rozwiązania szkoleniowe. Organizatorem Kongresów Nauczania był i jest po dziś dzień Międzynarodowy Związek Nauczycieli Narciarstwa (AIES), a odbywały się one co dwa trzy lata..." (koniec cytatu). W sumie odbyło się do tej pory 16 kongresów. W różnych krajach: w początkach historii głównie w Alpach, później także w Skandynawii (Szwecja, Norwegia) a także w Japonii, Kanadzie i w USA. Nie wszyscy wiedzą, że do Polski MIĘDZYNARODOWY ŚWIAT NARCIARSKI zawitał już kiedyś. Otóż zdarzyło się to w 1959 roku - w Zakopanem. Był to V w historii kongres INTERSKI. W latach 1967-2000 ( cytuję dalej profesora Chojnackiego) "... rozwój narciarstwa sportowego pociągał za sobą zawsze jego rozpowszechnienie wśród amatorów i zapotrzebowanie na naukę. Nie inaczej było i tym razem, czego dowodem ożywiona działalność Kongresów Interski. Na przykład VIII Kongres INTERSKI w USA (Aspen) w 1968 roku wzbogacił tradycyjne formy pokazu o jazdę synchroniczną, w której brały udział również kobiety. Austriacy proponowali długi cykl nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, w jednolitym ciągu metodycznym na nartach skróconych. Demonstrowano także "ogródki śnieżne" dla dzieci. Celem ujednolicenia stylu jazdy, określono cechy typowe dla dwóch dominujących szkół: austriackiej i francuskiej... "(koniec cytatu).

W końcu lat 70 i w latach 80 tych sporo czasu na kongresach poświęcano nauczaniu dzieci i niepełnosprawnch, narodziło się wtedy także narciarstwo radosne z umniejszeniem nadmiernej wagi do technicznych rygorów. Ciągle popularna jest jazda jazda synchroniczna oraz różne formy narciarstwa wysokogórskiego i sportowego. Ostatnio renesans przeżywa technika skandynawska TELEMARK. Ale hitem kolejnych sezonów jest oczywiście CARVING. Na XVI Kongresie w Beitostollen w Norwegii większość pokazów była zdominowana przez nowy sprzęt i tę nową technikę jazdy.

Tekst i Zdjęcia: Michał Rażniewski W tekście wykorzystano fragmenty nowej książki (Zeszyt 1 - Biblioteka Instruktora) autorstwa Kazimierza Chojnackiego pt. "Wybrane zagadnienia z historii narciarstwa"

Powiększ
12.03.2001. List gratulacyjny podpisany przez
Prezesa SITN Kazimierza MasłowskiegoZdjęcia: Michał Rażniewski


KONGRES IVSI ZAKOPANE 2001 - sprawozdanie Krzysztofa Zięby (SITN)

24 lutego 2001 (sobota)

Dzień przyjazdu ekip zagranicznych oraz osób akredytowanych.
W Hotelu KASPROWY działało BIURO KONGRESOWE wyposażone w ksero, laminarkę oraz komputery. Przybyłym wręczano zestawy z materiałami przygotowanymi na kongres : pamiątkowe odznaki, koszulki typu - numer startowy, laminowane karty akredytacyjne oraz pogram kongresu. Materiały reklamowe wyłożono na ladach.
Lista obejmowała 96 gości zagranicznych i 25 gości polskich.
Przybyli członkowie władz INTERSKI, IVSI oraz ISIA. Reprezentowane były delegacje : Niemiec, Węgier, Szwajcarii, Japonii, Holandii, Francji, Danii, Belgii, Austrii, Szwecji oraz Polski.
Przedstawiciele mediów również zostali akredytowani, miedzy innymi telewizja TMT, która już od 1 marca przekazywała półgodzinne relacje na antenie.
O godz. 20:00 odbyło się pierwsze zebranie przewodniczących delegacji.

25 lutego 2001 (niedziela)
DZIEŃ POLSKI.

Otwarcie Kongresu nastąpiło przy demo-arenie na dolnym wyciągu Polany Szymoszkowej z niewielkim opóźnieniem. Przemawiali oficjalni goście miedzy innymi przedstawiciele władz Zakopanego, Zarządu Głównego PZN oraz INTERSKI i IVSI.
Po części oficjalnej rozpoczęło się DEMO polskie. Przedstawiciele szkół narciarskich : SKI-TATRY , AESCULAP, LE-SKI, MATLA-SKI oraz grupy carvingowej ATOMIC-CARVING-TEAM M.Ogorzałka. Przebieg pokazów był rejestrowany oraz przekazany w mediach w już w wieczornych audycjach regionalnych i ogólnopolskich..
Od godz. 14:00 delegacja polska przeprowadziła w ramach zajęć warsztatowych zawody dla ekip wzorowane na formule ogólnopolskich zawodów instruktorskich. Nasi demonstratorzy pokazywali : śmig, skręt równoległy oraz skręt z półpługu Było to pierwsze zderzenie z różnymi formami wykonania ewolucji przez poszczególne grupy narodowe.
Od godz. 17:00 zostały wygłoszone wszystkie referaty polskie : kol. kol.A.Ziemilski, E.Wyszkowska-Powolny, J.Gracz oraz T.Gospodarek. Referaty były tłumaczone symultanicznie, niezależnie od wręczanych tłumaczeń poszczególnych referatów /j.angielski, francuski i niemiecki /. Odbyło się kolejne spotkanie przewodniczących delegacji.
Dzień zakończyła uroczysta kolację z udziałem zaproszonych oficjalnych gości.

26 lutego (poniedziałek)
DEMO niemieckie.

Ekipa niemiecka przedstawiła w ramach warsztatów aktualne tendencje nauczania w oparciu kluby młodzieżowe, przestawiła maskotkę SKITTY/ narciarski tygrys/ towarzyszącą nauczaniu i rywalizacji sprawnościowej w tzw. "SKITTY-TEST" propagowanym przez DSV-Skischule /Deutscher Skiverband/
Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i przydzieleni do instruktorów niemieckich, którzy praktycznie zapoznali uczestników z koncepcjami PROGRAMU NIEMIECKIEGO.
Kolejne zajęcia to prezentacja DEMO belgijskiego. Po pokazie 10 osobowej ekipy, zebrani ćwiczyli z belgijskimi kolegami ewolucje programu belgijskiego oraz zapoznawali się ze specyfiką uprawiania narciarstwa w tym kraju wyłącznie ze stokami sztucznymi.
O godz. 15:00 ekipa austriacka zaprosiła uczestników kongresu na tzw. "AUSTRIAN PARTY" w Karczmie Szymoszkowej w celu zbliżenia poszczególnych ekip.
Od godz. 17:00 zostały wygłoszono referat japoński o próbach i testach dla instruktorów w Japonii oraz prezentowano film austriacki o carvingu.
W zamkniętym gronie odbywało się posiedzenie KOMISJI NAUCZANIA i EGZAMINóW IVSI.

27 lutego (wtorek)

Zwiedzanie terenów narciarskich ZAKOPANEGO - wyjazd na KASPROWY WIERCH
Autokary dowiozły uczestników do KUŹNIC, gdzie wszyscy mogli poznać praktycznie sposoby transportu do śnieżnych stoków jak również najnowsze osiągnięcia w technice wyciągowej w Hali Gąsienicowej. Wspaniała pogoda /głęboki śnieg oraz słoneczne i mroźne popołudnie/ poprawiło zdecydowanie humory.
W części popołudniowej wygłoszono kolejne referaty między innymi Prezydenta IVSI A.Siegerta o lawinach oraz o japońskim programie nauczania wizualizowanym stosownym filmem. W tej części uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele TOPR.
Po kolacji odbył się wyjazd na kulig i ognisko do Poronina. Przy prawie 20 stopniowym mrozie toczyły się towarzyskie rozmowy przy muzyce kapeli góralskiej.

28 lutego (środa)

Zajęcia warsztatowe przygotowano pod kierunkiem ekipy niemieckiej oraz japońskiej.
Były to próby ujednolicenia oceny poszczególnych ewolucji narciarskich prezentowane przez 10 osobową ekipę niemiecko-japońską. Każdemu uczestnikowi zajęć wręczono arkusz ocen.
Komisja 3-osobowa podawała oceny dla pierwszych trzech demonstratorów a następnie każdy wpisywał soją osobistą ocen. Po zakończeniu przejazdu demonstratorów komisja podawała swoje oceny. Arkusze ocen przekazano do KOMISJI WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH.
W ramach popołudniowych zajęć praktycznych na stokach Polany Szymoszkowej przedstawiciele wybranych ekip ćwiczyli z przydzielonymi do nich uczestnikami metodykę określonej ewolucji.
W części teoretycznej został wygłoszony referat o naukowym podejściu do oceniania przez dr D.Hoffera z University of Berene ze Szwajcarii oraz prof. dr J.Beckmanna o bazowych elementach nowego niemieckiego programu nauczania /SKI CURRICULLUM/.

1 marca (czwartek)

W ramach zajęć warsztatowych ekipa austriacka przeprowadziła próbę euro testu dla instruktorów wg współczynnika WISBI. Czasy wzorcowe brano od zawodników mających tzw. handicup w stosunku do M. Matta. W drugiej części zajęć podzieleni na grupy uczestnicy omawiali sposoby oceny jazdy terenowej w poszczególnych ekipach.
O godz.14:00 odbyło się WALNE ZEBRANIE IVSI. Złożono sprawozdania z działalności oraz finansowe. Przedstawiono referat Przyszłość INTERSKI kol. K.Rudera V-ce Prezydenta INTERSKI. Przeprowadzono formalnie wybory Prezydium IVSI.

2 marca (piątek)

Ekipa austriacka przeprowadziła praktyczny pokaz z udziałem dzieci: chłopców z Austrii i dziewcząt z Polski programu "Do celu przez zabawę". Przygotowano w ogródek ćwiczeniowy z wszelkimi pomocami oraz formami śnieżnymi.
Po praktycznym pokazie ekipa austriacka zaprosiła wszystkie ekipy do wspólnej zabawy. Na demo-arenie stworzyli tor przeszkód, dla rywalizujących ze sobą drużyn złożonych z przedstawicieli poszczególnych ekip.
O godz. 18:00, już po zmierzchu rozpoczęło się uroczyste zakończenie. Z udziałem władz Zakopanego i ZG PZN SN SKI-TATRY ekipy narodowe spontanicznie demonstrowały w swych przejazdach najciekawsze ewolucje synchroniczne. Narciarski pokaz zakończył wspólny zjazd całej ekipy polskiej z pochodniami, które następnie zostały przekazane ekipie austriackiej. Był to symbol przekazania organizacji następnego KONGRESU IVSI na rzecz Austrii. Imprezę zamknięcia na stoku zakończyła wizyta wszystkich w Karczmie Szymoszkowej, gdzie przy grzańcu wymieniano uwagi, co do minionego tygodnia.
Wieczorne uroczystości podczas oficjalnej kolacji zakończyły Kongres w Zakopanem. Były przemówienia i podziękowania.

3 marca (sobota)

W dniu tym nastąpił wyjazd autokarem do Krakowa, gdzie część ekip skorzystała z programu kulturalnego - zwiedzanie Wawelu oraz kopalni soli w Wieliczce.

Opracował: Krzysztof ZiębaPodobne artykuły, filmy, zdjęcia...

Czarna Góra 2013
http://www.newsy-aesculap.blogspot.com (Kluszkowce 2012)
Kluszkowce 2011
Demo Team SITN
KKIW Krynica 2010
Galeria Passo Tonale
Kongres IVSI Zakopane 2001
Kluszkowce 2006
Kongres IVSI Lech
KKIW Kaprun 2005
KKIW Kaprun 2003


Inne - zawody i egzaminy, galerie

Zawody Regionalne (przedstawiciel imprez SITN-Aesculap)
Egzamin Regionalny (przedstawiciel imprez SITN-Aesculap)Copyright © Michał Rażniewski
Wszelkie prawa zastrzeżone

Pogoda
TV Aesculap
Wiadomości


Działy
 
 

Menu główne

 
Strona główna
Działalność
Łysa Góra
Klub - info
Kontakt
Historia
Galeria
Lato
Sport
Artykuły
Jelenia Góra
TV Aesculap
Autor witryny
T. S. Rażniewscy
Linki
 

Łysa Góra

 
Dekalog narciarza
Trasy i wyciągi
Ceny biletów
Nauka jazdy
Pogoda
Lato
Dojazd
Jazda konna
Bar Łysa Góra
Baza hotelowa
Napisano o nas
Trasy rowerowe
Łysogórki MTB
 

Nasi Partnerzy

 
SITN


Bezpieczny stok
PSNIT
Gmina Jeżów Sudecki
UM Jelenia Góra