Dzieje Aesculapa i Łysej Góry

Aesculap | Łysa Góra

1970 - Teresa i Stanisław Rażniewscy oraz Danuta Koenig organizują pierwszą grupę osób chętnych do nauki jazdy na nartach. W zajęciach nowo utworzonej szkoł narciarskiej początkowa brali udział pracownicy "PP Uzdrowisko" a także ich dzieci w liczbie 10 osób. A więc - uczniowie w różnym wieku ( od 7 - 42 lat ). Grupa ta stanowiła zalążek dzisiejszej Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego Aesculap. Na narty wyjeżdżano raz w tygodniu.

1971 - W wyniku udanej pracy tej małej grupy cieplickich narciarzy ( Cieplice Śląckie Zdrój - nie należały wtedy jeszcze do Jeleniej Góry ) oraz wzrastającego zainteresowanie ze strony pracowników uzdrowiska a także pobliskiego szpitala wydatnie rozszerzono działaność szkoły. Otrzymuje ona nazwę Szkoła Narciarstwa i Wypoczynku Ruchowego "Zdrowie". Powstają pierwsze regulaminy i program pracy, zakładający, że szkoła jest ogniwem wychowawczo-szkoleniowym.Teresa Rażniewska prowadzi tramwaj śnieżny ( 1971 ).

1972 - Przyjęto nową nazwę szkoły. Brzmi ona teraz: Szkoła Narciarska Eskulap przy Kole PTTK nr 5 w Cieplicach Śląskich Zdroju (siedziba szkoły mieści się w budynku PP "Uzdrowisko Cieplice Śl." przy ul. Mireckiego 4. Zmieniono regulamin - wzorowano się na ramowym regulaminie szkół narciarskich PTTK-KTN. Z regulaminu:
[...] "§ 12. Celem istnienia Szkoły jest udostępnienie podstawowego szkolenia narciarskiego, opartego o program nauczania Komisji Wyszkolenia PZN wszystkim dzieciom pracowników, pracownikom PP "Uzdrowiska Cieplice Śl." i innych zakładów wchodzących w skład Ośrodka Branżowego Służby Zdrowia, zrzeszonym w Kole PTTK nr 5."
[...] § 14. Warunki przyjęcia do Szkoły i korzystania z nauki. Uczestnikiem szkolenia może być każdy pracownik (lub jego dziecko) PP "Uzdrowisko Cieplice Śl.", lub jednego z Zakładów wchodzących w skład Ośrodka Branżowego Służby Zdrowia w Cieplicach Śląskich Zdroju, który (lub którego dziecko) jest członkiem Koła PTTK i wyrazi chęć na naukę jazdy na nartach, oraz dopełni opłaty za szkolenie w wysokości określonej przez Zarząd Szkoły a zatwierdzonej przez Zarząd Koła PTTK nr 5. Inni kandydaci mogą być przyjęci do Szkoły za zgodą Koła PTTK. [...]Zostały określone także środki finansowe szkoły, które składają się głównie z opłat wnoszonych przez uczestników. Z tego powodu nie miały dostępu do niej dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych i mniej zarabiających. Potocznie mówiono o szkole wtedy: "elitarna". A jej uczestnicy rekrutowali się głównie ze środowiska służby zdrowia. Wprowadzono w tym czasie zwyczaj noszenia podczas zajęć jednakowych czapek ( zwanymi "eskulapkami" ).Stanisław Rażniewski i Mieczysław Bogdaszewski z grupą młodzieży pod Łabskim Szczytem ( 1978 ).

1973 - W działalności szkoły następują kolejne zmainy. Wcześniejsze, jeszcze nieregularne, zajęcia turystyki górskiej i suchaj zaprawy teraz stały się obowiązkowe. Postanowiono nie dopuszczać do narciarskich zajęć dzieci bez uprzedniego przygotowania kondycyjnego. Tak, że sezon wydłużył się w Aesculapie o jesienne miesiące ( trwa od października do końca kwietnia ). Jedną z form pracy wychowawczej staje się konkurs wychowawczy trwający na przestrzeni całego sezonu. Polega on na tym, że dzieci oceniane są m.in. ( w punktach na plus i minus ) za zachowanie, pomoc koleżeńską; wymaga się od nich punktualnego przychodzenia na zbiórki, uzyskiwania wysokiej frekwencji udziału w zajęciach. Wystawia się im regularnie oceny za naukę. Współzawodnictwo dyscyplinuje, wzmaga aktywność i poczucie obowiązku u dzieci. Najlepsi narciarze po całosezonowym zbieraniu punktów są nagradzani.Teresa Rażniewska z grupą dzieci. Odrodzenie ( 1977 ).

W tym czasie weszła do tradycji szkoły giełda sprzętu narciarskiego ( wewnętrzna giełda przedsezonowa, organizowana zazwyczaj w trakcie trwania suchych zapraw na sali gimnastycznej, gdzie rodzice z Aesculapa wymieniali pomiędzy sobą używane przez ich dzieci narty ). Nawiązano także współpracę z Wytwórnią Nart w Szaflarach - kupowano narty po cenie zbytu, aby udostępnić je taniej uczestnikom szkoły.Tomasz Rażniewski ze swoją grupą. Odrodzenie ( 1977 ).

1974 - Aesculap rozpoczyna organizować obozy zimowe. Pierwszym był obóz w schronisku "Odrodzenie" na Karkonoskiej Przełęczy ( ferie wiosenne, kwiecień 1974 ). Od tego czasu obozy takie stały się częścią cyklu szkoleniowego. W latach 1974 - 1976 rozpoczęto wdrażać w życie wcześniejsze plany uczestnictwa w zawodach sportowych grup szkoleniowych Aesculapa. Reprezentanci szkoły brali niejednokrotnie udział w różnych zawodach narciarskich takich jak: Spartakiady PTTK, Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Średnich, Puchar Nowin Jeleniogórskich. Starty w tych imprezach sprzyjały w rozwoju indywidualnej techniki i narciarzy. Doświadczenia zbierane w wyścigach procentowały później, już w trakcie uzyskiwania przez starszych Aesculapiaków stopni instruktorskich. Szybko, bowiem zorientowano się, że aby szkoła mogła dobrze funkcjonować, trzeba zadbać o szkolenie kadr. Wysłano wychowanków na kursy kadrowe PZN. Pierwszymi, którzy zdobyli stopnie pomocników w roku byli Astrid Koenig, Cezary Zahorski, Tomasz Rażniewski, Michał Rażniewski, Tomasz Kijanka, Aleksander Błachut. Zaczęły się także starty w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów PZN. Pierwszymi osiągnięciami było zajęcie ( 1976 ) 2 miejsca przez Cezarego Zahorskiago i 5 miejsca przez Astrid Koenig w poszczególnych kategoriach wiekowych.Michał Rażniewski z grupą dzieci. Odrodzenie ( 1977 ).

1975 - Z uwagi na zwiększającą się popularność szkoły i zapisy małych dzieci, postanowiono zatrudnić instruktorki-przedszkolanki. Trzeba nadmienić, że początkowo przyjmowano do szkoły dzieci w wieku powyżej 7-miu lat. Po jakimś czasie zdecydowano się nawet na pracę z pięcio, sześciolatkami. Przez wiele lat z dziećmi pracowali: Teresa Rażniewska, Krystyna Szemplińska oraz Mieczysław Bogdaszewski; obecnie funkcję tę pełni Małgorzata Mierzwińska.Krystyna Szemplińska ze swoimi maluszkami podczas obozu na Odrodzeniu ( 1987 ).

1977 - W jesieni 1977 roku Aesculapie zachodzą kolejne, istotne zmiany. Szkoła staje się jednostką organizacyjną PTTK, uzyskując przez to uprawnienia koła terenowego PTTK, jako klub i jednocześnie szkoła narciarska. Przyjęto wówczas nazwę Klub i Szkoła Narciarska Aesculap PTTK Oddział Sudetów Zachodnich w Jeleniej Górze. Pomimo dużego zainteresowania społeczeństwa narciarskiego Jeleniej Góry działalnością Szkoły Narciarskiej Aesculap ( zasięg jej działania wyraźnie się rozszerzał ) nie można było w tym czasie rozwiązać problemu własnego locum. Aesculap nie miał wtedy własnej siedziby. Praktycznie całe "biuro" było prowadzone w mieszkaniu prywatnum Państwa Rażniewskich. Warunki te zniechęcały ich do pracy i często rozpoczęcie nowego sezonu stalo pod znakiem zapytania.Grupa dzieci z Aesculapa podczas zajęć ( widoczne na glowach uczestnikow czapki-aesculapki ). Piotr Żarczyński i Mirosław Ludorowski bawią się z dziećmi w "tramwaj śnieżny". Łabski Sczyt ( 1979 ).

1980 - Aesculap uzyskuje licencję Polskiego Związku Narciarskiego. Treść owej licencji (cyt.): "LICENCJA NR3. Wydział Sportu Młodzieżowego Szkolenia Kadr, Zarządu Głównego Polskiego Związku Narciarskiego licencjonuje działalność programową Szkoły Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Jeleniej Górze kierowanej przez St. Rażniewskiego, zgodnie z regulaminem PZN dotyczącym szkół narciarskich na terenie Sudetów Zachodnich w sezonie 1980/1981" ( koniec cytatu).

1982 - Ważny okres w rozwoju organizacji. To rok utworzenia i zarejestrowania stowarzyszenia w Urzędzie Miejskim w Jeleniej Górze pod nazwą: Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap" z siedzibą w Jeleniej Górze.

Stanisław Rażniewski charakteryzując działalność merytoryczno-programową stowarzyszenia ( począwszy od 1982 roku ) pisze: (cyt.)

"Zgodnie z tradycją i programem Szkoły i Klubu z dnia 1982 roku założonym na 1983 rok i dalsze lata ustalono, że dziedziną działalności stowarzyszenia jest kultura fizyczna a w niej w szczególności narciarstwo jako dyscyplina sportu powszechnego i kwalifikowanego, wzbogacona ( w procesie wychowawczym i pedagogicznym ) przedmiotami nauki, poznania i wiedzy z dziedziny krajoznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, higieny życia i pracy, ekologii oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego" ( koniec cytatu ). W tym kształcie organizacyjnym i tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W tym czasie kierownictwo szkoły szuka usilnie dobrego, bezpiecznego miejsca do prowadzenia zajęć narciarskich. Polana na Wiciarce w Jakuszycach, gdzie Aesculap miał swoje wyciągi całe lata już nie wystarczała rozwijającemu się klubowi. Miejscem poszukiwań stały się bliskie Jeleniej Góry - Góry Kaczwskie a w szczególności rejon Dziwiszowa-Chrośnicy i Łysej Góry. Oto fragment Historii Łysej Góry: ( cyt. ) "Pierwszy wyjazd uczestników SN i SKS AESCULAP na Łysą Górę ( 1982 ). Z powodu wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.), niemożliwe stały się wyjazdy na narty w Karkonosze i trzeba było szukać innych miejsc do prowadzenia zajęć narciarskich. To rok przełomowy w działalności Szkoły i Klubu. Wtedy powstał pomysł budowy bazy narciarskiej na Łysej Górze" ( koniec cytatu ). W 1984 roku Aesculap wprowadza się do pierwszego w swojej historii biura. Mieści się ono przy ulucy Matejki w Jeleniej Górze.

1985 - Powstaje pierwszy wyciąg zaczepowy typu "Janosik" na stoku Ulimka w Dziwiszowie. Zaczątki bazy narciarskiej. Szkoła nie musi już szukać mniej lub bardziej kosztownych rozwiązań organizacji zajęć i eskapad - nużących wypraw narciarskich ( dla ponad setki swoich uczestników ) w Karkonosze. W tym czasie ( 1984 - 1987 ) zawodnicy Aesculapa zaczynają wyjeżdżać na zawody w Polskę. Z Januszem Paulim ( przebywa w Austrii - ale jeden sezon wtedy pracował w Szkole i Klubie ), Tomaszem Rażniewskim ( po kilkuletnim pobycie w MKS Karkonosze w roli trenera, pracował przez dwa sezony w Aesculapie, tuż przed swoim wyjazdem do Kanady ) i Michałem Rażniewskim. W tym okresie Szkołę i Klub reprezentowali następujący zawodnicy: Agnieszka Iwanow, Agnieszka Cymerska, Robert Guminiak, Artur Piątkowski, Patrycja Kalamus, Maciej Strawa, Grzegorz Bacior, oraz bracia Tomasz i Jaroslaw Marklowie. Po udanych startach regionalnych zaczęły się wyjazdy na zawody ogólnopolskie. Rywalizacja na trasach narciarskich z rówieśnikami z Zakopanego czy Bielska sprawiła, że zawodnicy Aesculapa stopniowo podnosili swój poziom sportowy. Wtedy jeszcze jeździli w Tatry po naukę. Więcej

1986 - Biuro Aesculapa przeniesione zostaje na ulicę Wiejską w Jeleniej Górze. Od tej pory funkcjonuje tam do dzisiaj.

1987 - Powstaje baza w Jagniątkowie. Zbudowano tam dwa wyciągi talerzykowe ( jeden o długości 140 m, drugi 300 m ). Wykonały je osoby związane z Aesculapem ( rodzice uczestników ) - panowie: Mirosław Patronik, Zenon i Andrzej Palewiczowie oraz Antoni Kozik. Wyciągi były tam czynne jednak krótko i ze względu na bezśnieżne sezony w okolicach góry Szerzawa, przedsięwzięcie zostało zarzucone a wyciągi przeniesiono do Dziwiszowa. W tym okresie rozszerza się wydatnie działalność w sferze sportu kwalifikowanego. Zawodnicy częściej niż do tej pory wyjeżdżają na zawody krajowe.

1988 - Baza materialna szkoły powiększa się o autokar "Jelcz" 080, z 32 miejscami siedzącymi. Była potrzeba posiadania własnego środka transportu. Nieco później ( 1990 ) kupiono jeszcze dwa używane autobusy ( "Tam" A11 T ); jeden z nich przeznaczony był na części, a drugi służył jakiś czas członkom klubu na wyjazdy na obozy i zawody. Rozpoczęto budowę pierwszego wyciągu orczykowego na Łysej Górze. ( Produkcja: FMP Fampa Cieplice Śl. Wyciąg buduje Bogdan Pawłowski ze swoją grupą budowlaną oraz inni fachowcy.Agnieszka Żmijewska podczas treningu slalomu na stoku Babiniec w 1988 roku.

1989 - W latach poprzednich i jeszcze do początku lat 90-tych dość prężnie oranizowane były zawody dla dzieci i młodzików, tzw. "Laury". Zawody były rozgrywane w różnych miejscach w trakcie trwania całego sezonu. Organizował je wieloletni działacz MKS "Karkonosze" - Bogdan Skowroński, przy współudziale KOZN-u i innych klubów dolnośląskich. Spory wkład organizacyjny dał Aesculap - wiele zawodów odbyło się na jego stokach, w miejscowościach: Jagniątków - Szerzawa, w Dziwiszów - Ulimka oraz na Łysej Górze). Młodzi zawodnicy Aesculapa zajęli w tych zawodach sporo człowych miejsc.

1990 - Przychodzą efekty kilkuletniej pracy, treningów z grupą zawodników. Łucja Zgudka i Michał Kałwa trafiają do ścisłej czołówki krajowej w kategorii młodzik. Między innymi: Łucja wygrywa dwóbuj alpejski na Międzynarodowych Mistrzostwach Szkół Sportowych w Konkurencjach Alpejskich w Zakopanem a Michał zajmuje tam czwarte miejsce.

1991 - Pierwszy program telewizyjny w TVK RELAX . W tymże roku rozpoczęto realizację programów telewizyjnych Szkoły Narciarskiej Aesculap. W comiesięcznych audycjach są przedstawiane filmy, informacje z życia Klubu i Szkoły. Programy te są realizowane nieprzerwanie już 12 lat. W tym czasie na Łysej Górze rozpoczęto budowę sztucznego śnieżenia. Łysą Górę wizytuje minister Michał Bidas, ówczesny Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

1992 - W latach 1991 - 1994 zawodnicy Aesculapa biorą udział w zawodch międzynarodowych w narciarstwie alpejskim. Wysokie pozycje w zawodach kwalifikacyjnych i rankingach krajowych umożliwiły wyjazdy naszych alpejczyków w Alpy i mierzenie się z czołówką Europy i Świata w takich zawodach jak: Trofeo Topolino ( Włochy ), Pinochhio Sugli Finali e Internazionali Abetone ( Włochy ), Internationale Jugend-Winterspiele Tirol ( Austria ), Skofia Loka ( Słowenia ). Więcej
Łabski Szczyt
1983Hala Szrenicka
1985Szkl. Poręba
1984Łabski Szczyt
1984Kopa
1984Jagniątków
1988Jakuszyce
1989Zakopane
1990Nasz pierwszy autobus
1988Puchar Samotni
1988Nasz drugi autobus
1991Spindleruv Mlyn
1993Spindleruv Mlyn
1994Whistler - Kanada
1995Whistler - Kanada
1997

Aby powiększyć - kliknij miniaturki...

1995 - Wielkie sukcesy naszych zawodników w prestiżowych, światowych zawodach Trofeo Topolino oraz Air Canada Whistler Cup. Piotr Kaczmarek wygrywa we Włoszech sl. gigant a w Kanadzie slalom. Katarzyna Karasińska - dwukrotnie druga. Wyniki te otworzyły drogę aesculapiakom do dalszej kariery sportowej. Stały się początkiem drogi do kadry przygotowań olimpijskich i kadry Polski. We Włoszech po zawodach Trofeo Topolino zainteresowała się nimi firma Rossiglol, na której to nartach jeżdżą do dzisiaj. Więcej na temat ich wynikow i kariery na stronach: Piotr Kaczmarek | Katarzyna Karasińska | Historia Sportu.

1996 - Kolejne zmiany na Łysej Górze. Po wygaśnięciu umowy o współpracy z Zakładem Budowy Kopalń w Lubinie ( nastąpiła tez wtedy zmiana nazwy zakladu i reorganizacja; powstało Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń ) Aesculap wykupuje i zostaje jedynym właścicielem środków trwałych w mikrostacji. Podjęte zostają działania dalszego rozwoju Łysej Góry. Znakomite wyniki naszych zawodników na zawodach krajowych i międzynarodowych. Piotr Kaczmarek wygrywa wszystkie konkrencje mistrzostw Polski w Ustroniu i Międzynarodowych Mistrzostw SMS w Zakopanem. Katarzyna Karasińska zdobywa dwa złote medale w mistrzostwach Polski. W Air Canada Whistler Cup w Kanadzie Piotrek zajmuje 3 miejsce w super gigancie a Kasia 5 w slalomie. Więcej

1997 - Na Lysej Górze rozpoczęto i ... ukończono budowę nowego wyciągu: Tatra-Pomę. W latach 97 - 98 Kaczmarek i Karasińska powtarzają świetne wyniki z poprzedniego sezonu. Znakomicie wypadł również Bartłomiej Wasileńczyk, który Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zdobywa srebrny medal. Rok później także medale na OOM. Kaczmarek - złoto, Wasileńczyk - srebro. Warto odnotować udział Bartłomieja Wasileńczyka w MŚ juniorów. Trójka naszych zawodników w kadrze Polski. Więcej

1999 - Piotr Kaczmarek wygrywa wszystko na Ogolnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Zakopanem, Katarzyna Karasińska zdobywa kolejno: srebrny, brazowy i złoty medal. Bartłomiej Wasileńczyk - dwa srebrne i brązowy. Bartłomiej i Piotr, dwukrotnie stają na podium w najważniejszych zawodach w kraju. Na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów zajmują 2 i trzecie miejsce - tuż za Andrzejem Bachledą Jr. Natomiast w Memoriale Br. Czecha Piotr wygrywa a Bartek zajmuje trzecie miejsce.


Aby powiększyć - kliknij miniaturki...
Trofeo Topolino 2000 i 2001 ( Włochy ) - nazywane nieoficjalnymi mistrzostwami świata. Kolejni zawodnicy Aesculapa ( wcześniej zakwalifikowali się i startowali w tych prestiżowych zawodach: Łucja Zgudka, Michał Kałwa, Katarzyna Karasińska, Piotr Kaczmarek ) pojechali na Trofeo Topolino. Na zdjęcich, obok innych reprezentantów Polski ( kat. młodzik i junior młodszy ) - znajduję się Katarzyna Dębska ( na zdjęciu prawym stoi trzecia od lewej ) i Michał Burzyński ( na lewym zdjęciu stoi trzeci od lewej ) a także trener Piotr Wądołowski ( na zdjęciu prawym stoi z flagą Polski ). Więcej na podstronie 'Trofeo Topolino'

2000 - Kolejna inwestycja na Łysej Górze. Rozpoczyna się budowa schroniska. Znakomity występ naszych instruktorów, pomocników i demonstratorów na Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów w Zakopanem. Pomocnicy instruktora: Dominika Dworska 1 m-ce, Katarzyna Seńko 4 m-ce. Demonstratorzy: Magda Sosnowska 5 m-ce, Andrzej Piotrowski 7 m-ce, Piotr Ślawski 10 m-ce. Instruktorzy: Joanna Seńko 8 m-ce, Wojciech Piotrowski 8 m-ce, Dominik Więckowski 10 m-ce. Poszczególne grupy startowe były liczne. Na przykład w grupie pomocników instruktorów w kobietach startowało 120 osób, a w mężczyznach ponad 200. W sporcie wyczynowym: dwie osoby w Kadrze Polski: Katarzyna Karasińska i Piotr Kaczmarek. Udział tych zawodników w Mistrzostwach Świata Juniorów w Kanadzie. Powstaje strona internetowa Aesculap i Łysa Góra. Istniejemy w internecie!

2001 - Sezon 2000/2001 przebiega pod znakiem kongresu IVSI. Na Łysej Górze odbywają się treningi grupowych pokazów. Nasza reprezentacja została zaproszona do udziału w Kongresie IVSI (Światowa Organizacja Instruktorów Amatorów) w Zakopanem, co było znakomitą okazją do zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy o narciarstwie. Uczestniczyliśmy w nim jako jedna 5-ciu na 53-y szkoły narciarskie z Polski. Zaistnieliśmy na forum szkół narciarskich, które przyjechały do Zakopanego, aby pochwalić się swoim dorobkiem, wziąć udział w warsztatach, wykładach i zawodach narciarskich. Zaprezentowaliśmy międzynarodowej publiczności, składającej się w większości ze znawców narciarskiego rzemiosła, ciekawy pokaz jazdy zespołowej. Nasza reprezentacja licząca w sumie 38 osób zebrała na Polanie Szymoszkowej wiele słów uznania za wykonane popisy jazdy synchronicznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ grupy małych dzieci - wizytówki podstawowej działalności Szkoły Narciarskiej Aesculap. Największe brawa dostaliśmy za finałowy zjazd całego zespołu. SITN przekazał podziękowania i gratulacje na ręce kierownictwa SN i SKS AESCULAP za, cytuję: "Udany, bardzo atrakcyjny występ DEMO-TEAMU Waszej szkoły". Oto pełna treść podziękowania zaadresowanego na ręce Pani Prezes Teresy Rażniewskiej i Kierownika Demo-Teamu Michała Rażniewskiego:

"Z pełną satysfakcją składamy szczere gratulacje za udany, bardzo atrakcyjny występ "Demo-Teamu" instruktorów Waszej Szkoły. Składając gratulacje wyrażamy uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie grupy do udziału w Kongresie IVSI Zakopane 2001 jak również zabezpieczenie w tym celu koniecznych środków finansowych. Jako Stowarzyszenie Polskich Instruktorów zaliczyliśmy bardzo udaną imprezę o charakterze międzynarodowym, nawiązaliśmy szerokie i bliskie kontakty szkoleniowe i kadrowe, integrujące nas w europejskim środowisku narciarskim. Niewątpliwie sukces ten w dużym stopniu zawdzięczamy jakże udanemu waszemu występowi. Życzymy dalszych sukcesów w realizowaniu pracy szkoleniowej".

Podpisał - z narciarskim pozdrowieniem - Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego, Kazimierz Masłowski. Więcej. >>>

2002 - To rok Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Do startu w Salt Lake City od 1998 roku przygotowywała się trójka zawodników Aesculapa (Piotr Kaczmarek, Katarzyna Karasińska i Bartłomiej Wasileńczyk), którzy szkoleni byli w tym czasie przez Kamińskiego, Bisagę i Walkosza - trenerów kadry przygotowań olimpijskich. Ostatecznie olbrzymią szansę wyjazdu za ocean miała Katarzyna Karasińska, która wypełniła kryteria kwalifikacyjne (nasze media podały ten fakt do publicznej wiadomosci), ale później okazało się, że z jakichś powodów PZN ustanowił kolejne poprzeczki - niemożliwe do pokonania. Kasia nie pojechała do USA.
Sezon obfitował w ciekawe wydarzenia i bardzo dobre wyniki. W VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych "Małopolska 2002" juniorka Katarzyna Karasińska zdobyła trzy złote medale. W punktacji klubowej w narciarstwie alpejskim juniorów Aesculap uplasował się na 2-3 miejscu z taką samą ilością punktów co KS Śnieżka Karpacz (punkty dla Aesculapa zdobywali w tej olimpiadzie: Katarzyna Karasińska, Katarzyna Dębska i Bartłomiej Kwiek). Na nieoficjalne mistrzostwa Świata Trofeo Topolino zakwalifikował się Jan Dębski i zajął tam 14 miejsce w slalomie.
Na Łysej Górze trwa budowa budynku socjalnego. Więcej. Rozpoczyna się "era" letnich zawodów rowerowych pod nazwą "Łysogórki". Cykl rozgrywanych wyscigów w każdą ostatnią niedzielę miesiąca (od maja do września).

2003 - Rozpoczęto budowę nowego wyciągu (nr 5). Przybył rząd słupów oświetleniowych na Łysej Górze. Katarzyna Karasińska i Piotr Kaczmarek nadal w kadrze Polski. Jednak w tym roku Piotr rezygnuje z uprawiania sportu wyczynowego. Swoją karierę zakończył niezłym wynikiem, zajmując 4 miejsce w Grimentz. Katarzyna Karasińska uczestniczyła w mitrzostwach Świata - zajęła 33 miejsce w Sankt Moritz ( 15.02.2003 r. - Szwajcaria ) w slalomie. Kilkakrotnie stawała na podium w zawodach FIS.

2004 - Budynek znajdujący się na terenie Mikrostacji Sportów Zimowych Łysa Góra - Dziwiszów otrzymał III nagrodę w konkursie na najładniejszy obiekt architektoniczny położony w okolicach Jeleniej Góry (Szklarska Poręba - Karkonoskie Spotkania Architektoniczne). Andrzej Karasiński menedżerem 4-osobowej reprezentacji alpejek, którą prowadzi Austriak Roland Bair. Starty Katarzyny Karsińskiej w Pucharze Świata i Europy, miejsca na podium w zawodach FIS, mistrzostwo Polski w Slalomie w Szczyrku. Niezły sezon miała Katarzyna Dębska, które zajęła 4 miejsce w kombinacji na mistrzostwach Polski juniorów. Na X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży "Śląsk 2004" Jan Dębski zajmuje 4 miejsce w kombinacji i zdobywa brazowy medal w supergigancie. Nasza młodziczka - Agnieszka Iwanicka zajmuje 1 miejsce w mistrzostwach Polski młodzików w slalomie gigancie. W dniach 20 - 21.01.2004 na Łysej Górze odbywa się ważna krajowa impreza - ogólnopolskie zawody klasyfikacyjne dla młodzików i juniorów młodszych - Puchar Łysej Góry Viessmann Cup. Latem - pierwszy w Polsce pokaz jazdy na zjazdowych hulajnogach (2 czerwca 2004) a po zakupie 10 szt. tych pojazdów odbywają się sobotnio-niedzielne jazdy - funkcjonuje wypożyczalnia. Biografie Teresy i Stanisława Rażniewskich znalazły się w wydawanej na wysokim poziomie edytorskim encyklopedii Who is Who. "Leksykony Who is Who Hübnera wydawane są co roku w sześciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej - więcej. Rozwija się strona internetowa SN i SKS AESCULAP. W październiku otrzymuje tytuł "Witryny dnia" przyznawany przez prestiżowe czasopismo PC World Komputer. Wybudowano nam drogę od parkingu do Mikrostacji - więcej.

2005 - Największa zima w historii Łysej Góry. Nigdy nie mieliśmy tu tak wielkiej ilości śniegu. 16 i 26 lutego nastąpiło przesilenie, zaspy były tak duże, że do udrożnienia drogi dojazdowej z Kapeli do parkingów musiały być użyte dwa ratraki z mikrostacji. Bardzo udany sezon alpejki z Aesculapa Katarzyny Karasińskiej. Seria zwycięstw w Pucharze Europy i ostatecznie zdobycie KRYSZTAŁOWEJ KULI - pierwszego miejsca w klasyfikacji slalomu (a dziesiątego w klasyfikacji generalnej). Także tytuł wicemistrzowski na mistrzostwach Polski. Okres inwestowania w maszyny rolnicze i rozpoczęcie budowy stajni na Łysej Górze.

2006 - Drugi rekordowy sezon (biorąc pod uwagę posuchę w latach wcześniejszych). W porównaniu z ubiegłym - zdecydowanie lepiej! Mieliśmy wielkie ilości śniegu naturalnego i sztucznego. Grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 110 cm. Otwarcie mikrostacji nastąpiło już 26 listopada. Zima obfitowała w wydarzenia. Po bogatym w imprezy sportowe okresie letnio-jesiennym (seria zawodów na hulajnodze i cykliczne "Łysogórki") nastąpiła cała masa zawodów narciarskich i zgodnych z planem pracy SN i SKS AESCULAP, zajęć, sprawdzianów i zabaw. Jak na przykład: zawody rodzinne, coroczna maskarada, puchary Aesculapa i Łysej Góry, spartakiady zakładowe (KGHM) i zawody szkolne (licea jeleniogórskie). Rok 2006 przebiegał pod znakiem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i udziału w nich zawodniczki Aesculapa Katarzyny Karasińskiej (startowała ona także w tym roku w Pucharze Świata, będąc o krok od zakwalifikowania się do pierwszej trzydziestki - 0,08 s i 0,2 sek). Na Łysej Górze w przededniu igrzysk odbyły się treningi olimpijek i olimpijczyków. Trenowały tutaj: nasza Kasia i Dagmara Krzyżyńska a także paraolimpijczycy Jarosław Rola i Andrzej Szczęsny. Mieliśmy po raz pierwszy okazję oglądać Kasię Karasińską na trasie olimpijskiego slalomu w Turynie (Sestriere, zajęła tam 30 miejsce). W tym sezonie wydaliśmy kolejny folder szkoły (a okazja duża - 35-lecie Aesculapa). Przeprowadzono (Kierownik Wyszkolenia - Michał Rażniewski) kursy kadrowe: na stopień demonstratora i kwalifikacyjny. Druga nasza zawodniczka Agnieszka Iwanicka znakomicie sposała się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na Czarnej Górze. Agnieszka może poszczycić się niezłą kolekcją: dwa srebrne i jeden złoty medal; krążków jest właściwie sześć, bo w ramach olimpiady rozegrano również mistrzostwa Polski. Instruktorzy z Aesculapa brali udział w tradycyjnych Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów i Trenerów. Zawody te odbyły się tym razem w Kluszkowcach k/Nowego Targu. Szkołę reprezentowała piątka instruktorów: Joanna Ceglińska, Dominika Dworska, Marta Maciejewska, Szymon Kempisty i Piotr Wądołowski. Na uwagę zasługują dobre wyniki w jeździe technicznej Dominiki Dworskiej, 5-6 miejsce (z taką samą ilością pkt co Katarzyna Strama - 33) i Piotra Wądołowskiego - 6 miejsce (33,5 pkt) oraz 14 miejsce Marty Maciejewskiej w (31 pkt), a także 13 miejsce Szymona Kempistego w TOTALU. Zespół Aesculapa zajął 9. miejsce w II Mistrzostwach Licencjonowanych Szkół Narciarskich.

Na zakończenie obejrzyj wykresy obrazujące jak kształtowała się liczba uczestników szkolenia podstawowego oraz naszych wychowanków, którzy ukończyli kursy kadrowe (aby powiększyć - kliknij miniaturki).

........... ...........

2007

Pierwszy z dwóch prawie bezśnieżnych sezonów. To trudny okres w życiu szkoły. Łysa Góra nie przynosi spodziewanych dochodów. W związku z tym i kondycja finansowa Aesculapa nie najlepsza. Tym bardziej, że na narty trzeba jeździć w Karkonosze (większe wydatki - autobus, karnety na wyciągi, itd.). Kuriozalnie w styczniu chodziliśmy także na piesze wycieczki. W bieżącym sezonie bardzo dobre wyniki odnotowuje Katarzyna Karasińska, która kilkakrotnie wchodzi do pierwszej trzydziestki Pucharu Świata (dwukrotnie w pierwszej piętnastce). A najlepszy wynik to 12 miejsce w slalomie w Semering. Szerzej o pogodzie w tym sezonie - tutaj.

Warto odnotować fakt współpracy z z Nadleśnictwem Lwówek Ślaski. Uczestnicy Aesculapa - dzieci, rodzice oraz instruktorzy brali udział w planowanej od dawna akcji sadzenia drzewek - modrzewia, lipy i buku. Akcją tą kierował Pan Paweł Sondej, który przeprowadził wykład, tłumaczył i pokazywał jak postępować z delikatnymi sadzonkami.

Pomimo przeciwności losu dotrwaliśmy do końca sezonu. Życie w Aesculapie toczy się! Oto jak wyglądało zakończenie sezonu 2006/2007. Podobnie wykladają inne, coroczne. Przytaczamy ten artykuł w całości aby podnieść naszych sympatyków i nas samych na duchu. Te słabe zimy i przeżycia z nimi związane na stałe wpisały się w historię naszej szkoły narciarskiej ale nie zniszczyły nas.

(cyt.) "Jeszcze troszkę i... czekają nas upragnione wakacje. Dzisiaj definitywnie skończyliśmy z nartami w sezonie 2006/2007. Formalnie, na papierze :). Rozdano dyplomy uczestnikom, rodzicom, instruktorom. Wyrazy uznania, podziękowania, ucałowania... Bardzo, bardzo cieszymy się, że nasze coroczne majowe spotkanie w Górach Kaczawskich przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze. Prezes stowarzyszenia, Pani Teresa Rażniewska życzyła wszystkim miłośnikom Aesculapa i Łysej Góry WSZYSTKIEGO DOBREGO I.... DUŻO ŚNIEGU w sezonie następnym. Ogłoszone zostały wyniki współzawodnictwa w grupach oraz wśród instruktorów. To już tradycja... Na wynik składają się takie elementy jak: frekwencja na zajęciach, wyniki w nauce jazdy na nartach (stylówka, slalomy), wklad pracy społecznej na rzecz klubu, dobre zachowanie, udział w szkoleniach, zebraniach... W spotkaniu brały udział nasze zawodniczki startujące w zawodach FIS. Zgromadzeni w sali łysogórskiego schroniska członkowie klubu i goście, szczególnie serdecznie przywitali Katarzynę Karasińską, naszą reprezentantkę, członkinię kadry Polski, która miała udany sezon, kilkakrotnie plasując się w pierwszej trzydziestce Pucharu Świata. Na Łysą Górę przyjechała wraz ze swoim ojcem i menadżerem w jednej osobie - Andrzejem Karasińskim (jednocześnie prezesem Dolnośląskiego Okręgowego Związku Narciarskiego). Akcje Kasi i Pana Andrzeja rosną. Mieli oboje tym roku bardzo dobrą prasę. Sporo pisano o teamie Ronalda Baira. (trener kadry kobiet). Kasia udzielała wielu wywiadów. Na skutek działań całego zespołu, o narciarstwie alpejskim zaczęto mówić we wszystkich mediach w Polsce. Od czasu sióstr Tlałek tak naprawdę pierwszy raz... Dziękujemy za odnowienie polskiego narciarstwa i życzymy lepszego jeszcze sezonu!

Równie ciepło podziękowaliśmy naszej drugiej alpejce Agnieszce Iwanickiej, która w tym roku miała kontuzję, ale już po wszystkim, i Aga z nadzieją patrzy w przyszłość (tak jak jej rodzice - jednocześnie sponsorzy, prowadzą firmę sportowej odzieży dla alpejczyków). Teraz przygotowuje się do kolejnej zimy. Była dzisiaj z nami rownież Kasia Dębska. Niedawno zakończyła karierę zawodniczą i starty w zawodach FIS, ale nadal z powodzeniem jeździ na nartach. Uzyskała patent instruktora PZN. Ponadto bierze aktywny udział w sporcie akademickim. W rozgrywanych na przełomie lutego i marca br. XXIV Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w narciarstwie alpejskim, zdobyła dwa złote medale zarówno w slalomie, jak i w slalomie gigancie. Na Mistrzostwach Wielkopolski na Malcie w Poznaniu zajęła 3 miejsce. Gratulujemy!

Miłym akcentem było również uroczyste zakończenie akcji sadzenia drzewek na Łysej Górze, przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia. Akcją tą kierował Przedstawiciel Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Pan Paweł Sondej, a dzisiaj wręczał dyplomy wszystkim uczestnikom tej akcji. Dziękujemy za przemiłą współpracę i edukację przyrodniczą naszych dzieci!

Po części oficjalnej nasi uczestnicy mieli okazję pojeździć na hulajnogach, konno i potoczyć się wewnątrz dużej kuli - czyli uprawiać zorbing. Rozpalono także ognisko i pieczono kiełbaski. DO ZOBACZENIA JESIENIĄ 2007!!!"
(koniec cytatu). Szczegółowe wyniki Katarzyny Karasińskiej - tutaj.

2008

Podobna zima do poprzedniej. Na początku sezonu 2007/2008 udało się przeprowadzić coroczne szkolenie instruktorów Aesculapa (pomimo małej ilości śniegu) w naszej mikrostacji, Podczas Świąt Bożego Narodzenia i w Nowym Roku (i dalej w styczniu) była przygotowana nartostrada nr 1 na całej swej długości - wyciągi były czynne. Jednak od lutego o śniegu można było już sobie tylko pomarzyć. W newsach Aesculapa na bieżąco ukazują się informacje o katastrofalnej zimie. Między innymi czytamy - tu fragment artykułu z dnia 23.02.2008 roku:

(cyt.)"Na Łysej Górze prawie nie ma śniegu. Tylko w okolicy wyciągu nr 1 zalegają jeszcze małe łaty firnu (film). Mamy drugą z kolei ciepłą zimę. Szkoda... W tej sytuacji uczestnicy SN i SKS AESCULAP jeżdżą na nartach w Harrachovie (film), na Babińcu, a także na niezawodnej Wiciarce w Jakuszycach. Chociaż zjazd jest tu dość krótki, można jednak przeprowadzić efektywne zajęcia. Miejsce jest przyjazne, osłonięte od wiatru, śnieżna pokrywa gwarantowana. Dawno temu, kiedy jeszcze nie mieliśmy Łysej Góry, spędzaliśmy tu sporo czasu. Na tym stoku wychowywała się mistrzyni Polski Katarzyna Karasińska i wielu innych zawodników naszego klubu. Aesculap zorganizował w tym sezonie już kilka treningów slalomu dla dzieci i młodzieży". (koniec cytatu)

I jeszcze kolejne teksty o znamiennym tytule: "Zima (i lato) w Gminie Jeżów Sudecki":

(cyt.) "Nie ma narciarstwa na terenie Gminy Jeżów Sudecki - mamy drugą z kolei ciepłą zimę, wyciągi stoją, w okolicy nie ma turystów... Ciepło, ciepło. Narty do bani! A żyć trzeba... mamy tylko, nadzieję, ze nie gniewacie się Państwo na nas... Po prostu nie dało się naśnieżać stoków przy dodatnich temperaturach :). Głowa do góry, oby choć zdrowie dopisało... Proponuję przyjeżdżać na Łysą Górę rowerem w obecnej sytuacji (uwaga, czas na odnowienie znaków na szlakach rowerowych w Górach Kaczawskich...). Są jeszcze konie. Wiejące ostatnio wiatry szybko wysuszą łąki i polne drogi... W Gminie Jeżów Sudecki nie można jeździć na nartach, ale przecież pozostają piękne leśne ścieżki, widoki na całe Sudety Zachodnie. Pozostają spacery... Nie ma nart, ale przecież mamy jeszcze Górę Szybowcową (Mały Grzbiet)... Jednak, czy lądujące tam ostatnio wojskowe helikoptery są wystarczającą atrakcją? Jak przyciągnać turystów w nieco zapomniane, położone na uboczu Góry Kaczawskie? Tu... już wielkie pole do popisu dla włodarzy naszej gminy". (koniec cytatu)

Czytaj dalej o tym jak wyglądała współpraca z Gminą Jeżów Sudecki w tym trudnym dla nas okresie. >>>

Od 15.11.2008 roku nowym prezesem naszego stowarzyszenia jest Pani Joanna Ceglińska. Została wybrana przez Walne Zgromadzenie SN i SKS AESCULAP odbyte w tym właśnie dniu. Pani Joanna jest związana z Aesculapem od 21 lat. Uczestniczyła w zajęciach Szkoły i Klubu, ucząc się podstaw jazdy na nartach i startując w zawodach jako zawodniczka. Zaliczyła tutaj kolejne kursy kadrowe, i w efekcie tych wieloletnich szkoleń narciarskich zdobyła stopień instruktora PZN. Odbywała praktyki, prowadziła lekcje nauki jazdy na nartach, jednocześnie angażując się w prace organizacyjne w Szkole Narciarskiej Aesculap. W ostatnich latach pracowała na stanowisku Kierownika Biura. Studiowała w Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze i zdobyła tytuł magistra ekonomii. Ukończyła również Podyplomowe Studium "Rachunkowość i Kontrola Finansowa". Podobnie jak kilku innych wychowanków stanowi obecnie trzon ludzi dobrej woli rozumiejących dobrze specyfikę organizacji, i wydatnie przyczynia się do jej rozwoju.

Katarzyna Karasińska nadal utrzymuje się w dobrej formie. W sezonie 2007/2008, jesienia zajmuje 24 i 26 miejsca w PŚ (Aspen i Reitenalm), zdobywa kolejny tytuł Mistrzyni Polski w slalomie (Zakopane).

2009

Mamy normalną zimę. Na Łysej Górze odbywa się impreza za imprezą. A więc: coroczny Puchar Aesculapa, Puchar Łysej Góry, Zawody o Puchar Teresy i Stanisława Rażniewskich, Zawody Rodzinne i Puchar Skrzata, maskarada, kursy kadrowe SITN. A w lecie tradycyjne zawody w kolarstwie górskim Łysogórki.

........... ...........

Jak w każdym roku trwa współpraca z SITN. Szkoła po raz kolejny otrzymuje licencję, wywiązując się z nałożonych obowiązków formalnych. W Informatorze Przedsezonowym SITN wydrukowany jest artykuł o Stanisławie Rażniewskim twórcy Aesculapa i Łysej Góry, pod tytułem: "Róbmy swoje" - w dowód szacunku dla jednego ze starszych i zasłużonych dla polskiego narciarstwa Instruktora Wykładowcy i jego dorobku szkoleniowego. Autorem artykułu jest Michał Rażniewski. Również w tym roku wydrukowany został album autorski Michała zatytułowany "Piękna Łysa Góra w Górach Kaczawskich".

W dniach 25 - 29.03.2009 odbył się blok imprez , które zorganizowało dla swoich członków Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. A mianowicie: Kursokonferencja Instruktorów Wykładowców, Ogólnopolskie Zawody Instruktorów (w tym sprawdziany na współczynniki IW i I, a także sprawdzian IZ) oraz Mistrzostwa Demonstratorów PZN. Szczegółowe wyniki na stronie SITN. W MD PZN wzięły udział dwie demonstratorki ze Szkoły Narciarskiej Aesculap. Startowały one w slalomie gigancie i w jeździe stylowej (łuki płużne i skręt równoległy). Po podsumowaniu wyników obu konkurencji okazało się, że Aleksandra Ostrowska zajęła 4-te, a Agata Orczyk 5-te miejsce.

Aesculap staje się członkiem stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne i od tej pory - Prezes Aesculapa Joanna Ceglińska (jako członek zwyczajny) bierze udział w zebraniach i konferencjach tego stowarzyszenia, reprezentując Szkołę i Klub.

Ten rok to przełomowy okres w archiwizacji zasobów filmowych Aesculapa. Dzięki urządzeniu do kopiowania taśm VHS na nośnik cyfrowy jest możliwe wydobycie starych filmów na światło dzienne, czyli krótko mówiąc publikacji w internecie. W latach 1991 - 2003 tworzony był cykliczny program telewizyjny Aesculapa i emitowany na antenie Telewizji Dami w Jeleniej Górze. W programie tym przedstawiane były wydarzenia z życia naszej społeczności narciarskiej. Na początku każdego miesiąca (w pierwsze piątki i soboty) jeleniogórscy telewidzowie mogli obejrzeć filmy z kolejnych zajęć narciarskich, wyjazdów na zawody i inne relacje (np. z jesiennych wycieczek górskich). Stałym elementem tej audycji były bieżące sprawy organizacyjne a także nowości z Łysej Góry. Wybrane video są dostępna na podstronie "Przegląd filmów archiwalnych".

W dniu udostępnienia nowego działu Internautom tak oto pisał Autor strony i większości zdjęć do programów TV Dami, wspominając początki filmowania zajęć Aesculapa:

(cyt.) "Życie się toczy w błyskawicznym tempie. Pracujemy, uczymy się. W soboty i niedziele jeździmy na nartach. Świat się zmienia, zmieniamy się i my. I nasza mikrostacja. Czas płynie. Szczegóły zacierają się w pamięci. Z rzadka odkurzamy stare albumy. Mamy ciągle za mało czasu, aby przeglądać stare zdjęcia. Spieszymy się ciągle... Zresztą... Po co wracać do przeszłości. Niepotrzebna to sprawa? A jednak warto powspominać, odświeżyć w pamięci sceny z młodości. Ważne daty - wydarzenia rodzinne, szkolne zachować w głowie, przekazać potomnym... Dla nas, wychowanków Aesculapa Łysa Góra jest tradycyjnym miejscem spotkań, ćwiczeń, wspólnej zabawy. Jest w dużej mierze żywicielką. Pracujemy tutaj, to nasza bezpieczna baza, mamy zniżki, mamy treningi, mamy zawody.... Związani jesteśmy z tą górą od wielu lat. Dlatego warto powspominać... Okazało się, że bardzo łatwo to robić teraz. Jest dwudziesty pierwszy wiek. Technika przyszła nam w sukurs. Era szybkich komputerów i komputerowych stołów montażowych. Kiedyś montowałem filmy za pomocą sklejarek. Taśma super 8!. Robiłem zawodne sklejki na pociętych kawałkach wywołanego w Bydgoszczy filmu. Ładowałem materiał na rolki i wyświetlałem za pomocą projektora Ruś (dźwięk szedł ze zwykłego magnetofonu synchronizowanego ręcznie z projektorem). Mozolna, bardzo czasochłonna robota. Teraz jest dużo łatwiej.

Czy wiecie jak wyglądała Łysa Góra w 1995 roku ? Jak wyglądaliśmy wtedy? Jak jeździliśmy na nartach? Odkurzyłem archiwalne obrazki z życia Aesculapa. Podczas kręcenia filmu mieliśmy 13 lat mniej niż obecnie... Ten film to tylko mały fragment długiej historii Szkoły Narciarskiej Aesculap, która istnieje od 1970 roku. Powstaje seria "Stare Video Aesculap i Łysa Góra"... W bieżącym odcinku będziecie mogli zobaczyć uczestników naszej szkoły narciarskiej - początkujące maluchy jeżdżące na nartach po trawie, zawodników podczas treningów w Alpach i na zawodach w Kanadzie, instruktorów, rodziców... I Łysą Górę... Jakże inną... Bez schroniska, bez Tatra-Pomy, z autobusem zamiast baru, z wojskowym namiotem, chroniącym dzieci przed zimnym wiatrem. Tak było... Będziemy teraz częściej wracać do przeszłości. Technika przyszła nam w sukurs...

Zapraszam do filmoteki obrazującej naszą działalność. W tym dziale obejrzysz video archiwalne tworzone w latach 1989 - 2003. Posiadamy duży zbiór filmów na taśmie VHS. Ostatnio są duże możliwości kopiowania tych historycznych materiałów na płyty DVD, a następnie umieszczania ich w Internecie. Oto efekty tej pracy".
(koniec cytatu) >>>

W tym roku Katarzyna Karasińska zdobywa złoty i brązowy medal na Uniwersjadzie (Yabuli - slalom i slalom gigant) a na MMP w Szczyrku 3 i 2 miejsce (w slalomie i slalomie gigancie).

2010

Wszystkie tradycyjne, coroczne zawody (j.w) są przeprowadzane zgodnie z kalendarzem. Należy tu podkreślić ogromny wkład pracy kierownictwa , członków Zarządu SN i SKS AESCULAP, instruktorów, rodziców w organizację zawodów w ramach projektu zaplanowanego na 2010 rok o nazwie: Euroregionalne Zawody w Narciarstwie Alpejskim i Zawody Rowerowe "Łysa Góra – Dziwiszów". Wszystkie elementy projektu zostały zrealizowane. I otrzymaliśmy po pozytywnej ocenie odpowiednie regulaminowe finanse przeznaczone na ten cel. Do powyższych doszła zupełnie nowa impreza organizowana przez Aesculap, a mianowicie: Mistrzostwa Województwa w Kolarstwie Górskim, które są jednocześnie eliminacjami do XV Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP 2010.

Zostaje wydana kolejna wersja folderu Aesculapa i Łysej Góry. W jego treści czytamy między innymi:

(cyt.) "Rok założenia Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego Aesculap - 1970. Teren działania - Sudety Zachodnie, a w szczególności Góry Kaczawskie, gdzie w 1989 roku członkowie Szkoły i Kluby wybudowali swoją bazę szkoleniową o nazwie Mikrostacja Sportów Zimowych i Letnich Łysa Góra - Dziwiszów. Do roku 2008 szkołą kierowali nieprzerwanie Państwo Teresa i Stanisław Rażniewscy. Wychowali kilka pokoleń narciarzy. Stworzyli system organizacyjny zapewniający ciągłość szkolenia dzieci i młodzieży na przestrzeni wielu lat . Dzieci rozpoczynają naukę jazdy na nartach już w wieku przedszkolnym. Po opanowaniu podstaw, systematyczna edukacja trwa nadal a po jakimś czasie zdobywają uprawnienia instruktorskie i... z uczniów zamieniają się w nauczycieli narciarstwa. Nasi wychowankowie stanowią 100% zatrudnianej kadry". (koniec cytatu)

Taką właśnie drogę kształcenia obrała mgr Joanna Ceglińska, która w Aesculapie uczyła się jeździć na nartach od 1986 roku. Po zdobyciu stopnia instruktora i skończeniu studiów na Akademii Ekonomicznej podjęła pracę jako instruktorka, by po jakimś czasie przyjąć stanowisko Kierownika Biura Szkoły Narciarskiej Aesculap. Od 2008 roku kieruje naszym Stowarzyszeniem.

Katarzyna Karasińska zdobywa złoty medal w slalomie i srebrny w slalomie gigancie na Mistrzostwach Polski w Krynicy.

2011

W sezonie 2010/2011 obchodzone jest 40-lecie SN i SKS AESCULAP. Obchodom towarzyszył szereg imprez. Odbyła się oficjalna uroczystość podczas której, po wystąpieniach Prezes SN i SKS AESCULAP Joanny Ceglińskiej, założyciela Szkoły i Klubu Teresy Rażniewskiej, Prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły, odsłnięto pamiątkową tablicę nadania mikrostacji imienia Teresy i Stanisława Rażniewskich. Oprócz wymienionych wyżej osób w uroczystości brały udział: Danuta Koenig (wspołzałożycielka szkoły) i Zofia Zahorska. A także członkowie honorowi Krystyna Szemplińska i Mieczysław Bogdaszewski. Ponadto rezegrano cykl slalomów gigantów, w których mogli brać odział byli i aktualni członkowie Aesculapa. na Łysą Górę przyjechała ekipa Polskiego Radia Wrocław i relacjonowała jak wyglada dzień na Łysej Górze. na naszej stronie dostępne są relacje z zawodów, uroczystości, prezentacje zdjęć jak również wywiady przeprowadzone przez redaktorów PRW z kierownictwem i gośćmi Łysej Góry. Cały materiał można obejrzeć tutaj.

Powstał również nowy artykuł, napisany z okazji 40-lecia, przez Autora strony. Oto jego fragment (pełna treść tutaj):

(cyt.) "Od początków istnienia szkoły, dzieci wychowywano i kształcono w narciarstwie w duchu umiłowania przyrody, szacunku i respektu dla groźnych gór. Zanim doszło do budowy Łysej Góry, Aesculapiacy musieli każde zajęcia narciarskie odbywać w Karkonoszach. Ze wszelkimi tego faktu konsekwencjami. A więc: Nerwy w kolejkach do zatłoczonych wyciągów... Brak należytego bezpieczeństwa na ruchliwych, nierównych, wąskich nartostradach karkonoskich... Brak kontaktu z poszczególnymi instruktorami na olbrzymich przestrzeniach górskich (nie było wtedy telefonów komórkowych)... Częstokroć konieczność pieszych wypraw do miejsca zajęć. Proszę sobie tylko wyobrazić. Spacer z pełnym obciążeniem do schroniska pod Łabskim Szczytem. Szliśmy gęsiego, często po kolana w śniegu. Małe dzieci, instruktorzy i rodzice. Tam przerwa na herbatę (20 minut, sic!) . I dalej normalna lekcja. Korzystało się z wyciągu - wyrwirączki Pana Jana Bartkiewicza... Długa - pięćsetmetrowa lina, poruszana przez wielki, głośny silnik od ciągnika, który słyszany był przy dolnej stacji kolei krzesełkowej. Były to niewątpliwie pionierskie czasy. Jakże jednak się je wspomina!!! Ze wzruszeniem, z łezką w oku. Nie do wiary... Tak było... Tak hartowali się narciarze... Spróbujcie przeprowadzić podobne akcje dzisiaj... Większość kursantów zakrzyknęłaby jednym głosem: - Bez sensu, nieekonomicznie, niewygodnie, za trudno... za... Ale - może się mylę." Więcej. >>>

Organizowane są jak zwykle wszystkie tradycyjne imprezy dla uczestników Aesculapa, począwszy od Zawodów o Puchar Teresy i Stanisława Rażniewskich, za Maskaradzie 2011 skończywszy. Organizowane są również na Łysej Górze zawody z serii SITN. A mianowicie Zawody Regionalne oraz Egzamin Regionalny. Reprezentacja instruktorów bierze udział w corocznych Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów w Kluszkowcach. Oto fragment opisu zawodów (pełny tekst tutaj):

(cyt) "Na starcie rekordowa liczba uczestników. W tym roku dopuszczono do zawodów większą liczbę pomocników instruktorów, którzy eliminowali się w Zawodach Regionalnych w limicie do 10 miejsca. Obserwując teraz ich poczynania, ciśnie się na usta słowo - zawodnicy. Cała prawda... Na trasie widzimy wielu byłych członków klubów sportowych. Poziom zawodów wysoki dzięki temu. Mimo tego nie wszyscy dojeżdżali do mety. Widziałem zawodnika wpadającego z impetem w siatkę zabezpieczającą trasę. Na filmie widać zsuwającego się alpejczyka - wzbijającego tumany py łu śnieżnego... To cena, jaką czasem trzeba zapłacić za jazdę na granicy ryzyka... Popatrzmy chwilę na popisy polskich instruktorów. Na zwolnionych ujęciach widać jak trudno było utrzymać właściwy tor jazdy... Instruktorzy i demonstratorzy naszej szkoły narciarskich wszyscy dojechali do mety. W kasyfikacji generalnej Piotr Wolski zajął 12 miejsce, Joanna Ceglińska siódme, Małgorzata Siemińska 19., Maciej Szczepaniak 25 (który w gigancie miał szósty czas w swojej grupie) a autor niniejszego filmu Michał Rażniewski piąte miejsce. Natomiast nasi demonstratorzy zajęli następujące miejsca: Emil Exner czwarte, Aleksandra Ostrowska piąte a Anna Jazienicka jedynaste." (koniec cytatu) Więcej. >>>

Katarzyna Karasińska zajmuje 27 miejsce w slalomie na Mistrzostwach Świata w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy). Więcej wyników Kasi na stronie "Katarzyna Karasińska".

2012

Sezon krótszy o miesiąc! Uczestnicy Aesculapa cieszyli się króciutka zimą w połowie grudnia. 10.12 posypał sie pierwszy sztuczny śnieg. Na cieniutkiej warstwie śniegu odbyły się zajęcia małych, początkujących dzieci już 11.12.2011 r. A 17 i 18.12.2011 cały Aesculap był na nartach na Łysej Górze. Odbył się w tych dniach coroczny sprawdzian jazdy technicznej. W dniu 26.12.2011 r. wyciąg nr 1 został uruchomiony. Jednak już następnego dnia przyszła taka odwilż, że trzeba było zamknąć mikrostację. Coroczne szkolenie kadry instruktorskiej odbyło się nietypowo. Z zaplanowanych trzech dni szkolenia udało się zrealizować tylko dwa. W pierwszym jeżdżono ewolucje podstawowe "na podchodzeniu" na Łysej Górze. W drugim odbył się trening ewolucji równoległych, szybkościowych w Harrachowie, gdzie wyciągi chodziły i trasy były w dobrym stanie. A początek stycznie - jak w kalejdoskopie. 8-go ruszył znowu jeden wyciąg i jedna trasa. 12-go i 13-go postój (bo ciepło). Od 14-go znowu mikrostacja ruszyła. I dalej już jakoś szło. Chociaż bez rewelacji ze śniegiem (były jeszcze krótkie przerwy w jeździe i kolejne wznowienia). Ostatecznie wyciągi chodziły tylko do 11 marca. Jak wyglądał cały sezon - w szczegółach - patrz komunikaty narciarskie - archiwum.

Pomimo kłopotów z pogodą prawie wszystkie coroczne zawody i imprezy Aesculapa (j.w.) zostały przeprowadzone zgodnie z planem (nie licząc drobnych przesunięc terminów). Podczas ferii przeprowadzono obozy dojazdowe dla dzieci. Odbyły się rutynowe treningi slalomów dla kadry instruktorskiej i grupy demonstratorów. Jak również prestiżowe egzaminy SITN-u. Szczególnie te ostatnie rozegrane zostały w bardzo dobrych, jak na tę zimę, warunkach.

Zawodniczka SN i SKS AESCULAP Katarzyna Karasińska po raz kolejny zdobyła tytuł mistrzyni Polski w slalomie. Mistrzostwa odbyły się w dniach 16-18 marca 2012 roku. Oto co na powiedziała po zawodach:

"Z przyjemnością chciałam poinformować,że na tegorocznych Mistrzostwach Polski w Krynicy w dniach 16-18 marca odbyły się aż 4 konkurencje. Pierwszego dnia odbył się GS i wywalczyłam vice-mistrzostwo w tej konkurencji. Następnego dnia miał miejsce SL ( tutaj po raz kolejny nie zawiodłam) i wywalczyłam złoty medal. Ostatniego dnia odbyły się dwie konkurencje: najpierw SG, w którym zajęłam 3 miejsce, a później SC - super-kombinacja, w której uplasowałam się na 2 pozycji. Co do mistrzostw to za wyjatkiem pierwszego dnia, gdzie dokuczał nam deszcz (a co za tym idzie plusowa temperatura i miękka trasa), organizatorzy musieli skorzystać z posypania trasy solą, pogoda nam dopisała, na SL, SG i SC było przepiękne wiosenne słońce! Pozdrawiam serdecznie :-) Katarzyna Karasińska

Na zakończenie sezonu dwa razy stawała na podium.Startowała w międzynarodowych mistrzostwach Republiki Słowackiej (w Jasnej), gdzie zajęła 4-te miejsce w slalomie i 3-cie w slalomie gigancie. Natomiast w Czechach wygrała slalom w międzynarodowych mistrzostwach kraju (zawody odbyły się w Szpindlerowym Młynie).

Tekst, wykresy i zdjęcia: Michał Rażniewski

Rozwój Łysej Góry. >>>

Aesculap | Łysa Góra
Copyright © Michał Rażniewski
Wszelkie prawa zastrzeżone


Działy
 
 

Menu główne

 
Strona główna
Działalność
Łysa Góra
Klub - info
Kontakt
Historia
Galeria
Lato
Sport
Artykuły
Jelenia Góra
TV Aesculap
Autor witryny
T. S. Rażniewscy
Linki
 

Łysa Góra

 
Dekalog narciarza
Trasy i wyciągi
Ceny biletów
Nauka jazdy
Pogoda
Lato
Dojazd
Jazda konna
Bar Łysa Góra
Baza hotelowa
Napisano o nas
Trasy rowerowe
Łysogórki MTB
 

Nasi Partnerzy

 
SITN


Bezpieczny stok
PSNIT
Gmina Jeżów Sudecki
UM Jelenia Góra